Úřední deska

  •   Školní řád
  •   Výroční zprávy
  •   Plán práce
  •   Organizační řád školy
  •   Vzdělávací programy
  •   Plán MPP

Všechny dokumenty jsou k dispozici v ředitelně školy.

Výroční zpráva

Povinně zveřejňované informace