Co je u nás nového?

Základní a mateřská škola při ZZ Opava
Základní a mateřská škola při ZZ Opava

Pár vět o naší škole

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení je státním zařízením s právní subjektivitou.
Koncepčně zahrnuje mateřskou školu, plně organizovanou základní školu, třídu základní školy speciální a dvě třídy jsou určeny pro výuku středoškoláků a učňů. V současné době navštěvují naše zařízení výhradně děti a žáci hospitalizovaní na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě a odděleních Slezské nemocnice v Opavě.
Školu navštěvuje ročně průměrně 96 žáků.
Ve školním roce 2021/2022 byl celkový počet zapsaných žáků školy 1622 ve věku od 3 do 18 let.

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj
Základní a mateřská škola při ZZ Opava

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Ovoce a zelenina do škol

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Výzva EU peníze školám

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

KONTAKTUJTE NÁS

Moravskoslezský kraj

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém
zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace

Ředitel školy: Mgr. Jiří Zdrálek
Sídlo: Olomoucká 88, 746 01, Opava
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Tel.: +420 553 695 155, +420 553 773 652
E-mail: zmop@po-msk.cz, zdralek@zszzop.cz
IČ: 47813491
ID datová schránka: 489fchs

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

© 2023 ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, příspěvková organizace