Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova na naší škole je věnována žákům 1. – 9. ročníku a to 1 krát týdně.

Komplexním působením na určité zdravotní oslabení prostřednictvím dostatečné pohybové aktivity a s využitím speciálních cvičení přispíváme k celkovému pohybovému rozvoji zdravotně oslabených žáků. Snažíme se tak nejen o rozvoj funkční kapacity, ale i rozvoj pohybové výkonnosti těchto žáků.