«

»

Srp 30

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 s sebou přináší některé změny a povinnosti týkající se organizace provozu školy a průběhu vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že se škola  nachází v areálu zdravotnického zařízení a dochází ke kontaktu s hospitalizovanými žáky, je naší povinností respektovat i pokyny týkající se zdravotnických zařízení .

Prosíme Vás proto o respektování a důsledné dodržování níže uvedených pravidel.

  1. Zahájení 1.9.2020 – ukončení výuky 10.00 hod., odpolední družina nebude
  2. Obědy pro žáky budou zajištěny až od 2. 9. – přihlášky zajišťuje zákonný zástupce
  3. Žáci denního stacionáře jsou povinni přinést vámi potvrzené Prohlášení o bezinfekčnosti, které vám bylo zasláno poštou nejpozději do 2. 9. 2020 !!!( Bez potvrzeného prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.)
  4. Žáci denního stacionáře musí být vybaveni 2 rouškami na den + sáčkem na roušky.
  5. Je zakázán vstup dospělých osob zvenčí do budovy školy.
  6. Pro kontakt se školou využívejte:

telefonické spojení – 553 773 652, 553 695 155, 602 199 515

e-mailové spojení – ředitelství:  vitkova@zszzop.cz

dále příslušní učitelé vždy :  příjmení učitele@zszzop.cz

 

  1. Podrobnější informace vám poskytnou příslušní třídní učitelé.

 

Děkujeme Vám za respektování pravidel a spolupráci.

 

Ředitelství školy

 

Zahájení ŠR