«

»

Úno 23

Vycházka zimní přírodou

Ve čtvrtek 7. února se žáci NS a jejich vyučující vydali pozorovat přírodní krásy v zimním období. Vyšli na sv. Annu, kde rozeznávali stopy zvířat ve sněhu a chování samotných zvířat. V cíli cesty ponechali něco dobrého na zub zvířatům. Při zpáteční cestě si žáci seznámili s buzolou a označovali světové strany a určovali výškové body města Opavy.