«

»

Úno 23

Vánoční besídka 2018

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do bohatého adventního programu Psychiatrické nemocnice v Opavě. Žáci i pedagogové se usilovně připravovali na vystoupení a 13. a 14. prosince 2018 jsme zcela zaplněnému hledišti kulturního domu PN předvedli v rámci vánoční besídky písně, hudebně pohybové pásmo i původní muzikálovou pohádku. Všichni účinkující si za své výkony zaslouží velkou pochvalu. Součástí byl i tradiční jarmark, kde naši žáci zaujali zdařilými výrobky z různých materiálů a zhotovených rozmanitými technikami.