Speciální TV – jóga

2 hodiny týdně jsou určeny pro výuku speciální pohybové výchovy – jógy pro žáky 1. a 2. stupně

Cílem cvičení je naučit žáky správně dýchat, rozumět svému tělu, získat kontrolu nad svým chováním, vědomě získávat sebekázeň a sebekontrolu, dovednost odpočinout si, načerpat energii a autosugescí se pozitivně motivovat. Všechna cvičení jsou efektivně využívána i během vyučování ostatních předmětů – průpravná cvičení pro grafomotoriku – ať už jóga ruky nebo oka – se aplikují například v hodinách čtení a psaní.

tv-joga