Školská rada

Dnem 1. září 2005 byla zřízena radou MSK  školská rada, která má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 167 a § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem.

Složení školské rady:

Mgr. Barbora Hendrychová – od 1. 9. 2020 jmenována usnesením rady kraje č. 89/7845 ze dne 1. 6. 2020

MUDr. Dana Trávničková – od 1. 9. 2020 jmenována ředitelkou školy podle ustanovení § 167, odst.5 zákona 561/2004 Sb.,(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Eva Tošerová – od 1. 9. 2020 zvolena pracovníky školy, předsedkyně školské rady