«

»

Čvn 26

Školní výlet

Historické město Olomouc se stalo 26. června místem školního výletu žáků osmého a devátého ročníku. Nejprve navštívili katedrálu sv. Václava, jejíž počátky sahají až do 12. století. Dále si prohlédli pestré expozice Vlastivědného muzea. Po svačině zamířili žáci na prohlídku historického jádra Olomouce a památky UNESCO Sloupu Nejsvětější Trojice. Na závěr čekala výletníky Pevnost poznání, kde se prohloubili znalosti optiky, logiky, biologie a dalších přírodních věd. Všem se vydařený výlet líbil