«

»

Pro 21

Předvánoční muzeum

V pátek 21. prosince si žáci osmých ročníků zpestřili poslední školní den roku 2018 návštěvou Slezského muzea. Nejprve navštívili přírodovědnou část, kde prozkoumali různé druhy z živočišné říše a nakoukli do umělé jeskyně. Pak se přesunuli do oddělení historického stolování a oddělení tradičních vánočních zvyků. Na závěr prohlídky si žáci i s panem učitelem vlastnoručně ozdobili vánoční baňku, kterou si odnesli domů na vánoční stromeček. Cestou domů ještě všichni navštivili vánoční trhy a ochutnali dětský punč