«

»

Kvě 11

Oznámení o otevření školy

Dle rozhodnutí MŠMT a požadavku primariátu DO PN v Opavě byla zahájena výuka pro hospitalizované žáky v PN Opava  a docházející  žáky 1. stupně od 11. 5. 2020.

 Výuka  probíhá denně v době od 9.00 – 12.10 hod.. v oddělených prostorách školy a dětského oddělení.

(pozn. rodičům žáků byla informace zaslána adresně poštou)