«

»

Čvn 20

Mléčný koš

V rámci projektu Mléko do škol jsme se v závěru školního roku 2018/2019 rozhodli pro realizaci doprovodného opatření s názvem Mléčný koš. Společnost Laktea zajistila dovoz opravdu rozmanitých mléčných výrobků a žáci celé školy se s velkou chutí zapojili do přípravy různorodého pohoštění a soutěží. Akce proběhla 19. a 20. června 2019.