«

»

Čvn 21

Mimořádné situace

Dne 20. a 21. 6. proběhlo na naší škole proškolení všech žáků 1. až 9. ročníků v chování za mimořádných situací. Však jsme to také potřebovali, jelikož za týden na to, jsme se museli evakuovat z jedné poloviny školy, protože nám v blízkosti školy káceli stromy. Vše jsme zvládli, dokonce i praktickou část, při které si všichni vyzkoušeli umělé dýchání, masáž srdce i zastavení tepenného krvácení. Snad to nebudeme nikdy muset použít.