«

»

Led 30

Krásy Kolumbie

Poslední den prvního pololetí se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili vzdělávacího programu o jihoamerické Kolumbii. Žáci se seznámili s geografickou polohou státu, jeho přírodními podmínkami a životním stylem obyvatel měst, ale také obyvatel žijících v pralesích. Nechyběla ani typická surovina káva, o níž se plantážníci starají celý rok. Po návratu dostali žáci vysvědčení a čekaly je zasloužené prázdniny.