«

»

Kvě 26

Další uvolňovací opatření

Od 8. června 2020 je možné vzdělávat žáky 2. stupně ZŠ na bázi dobrovolnosti – viz pokyn MŠMT :

„- možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.“

Vzhledem k tomu, že v našem zařízení musíme oddělit hospitalizované žáky a docházející, je  možno poskytovat docházejícím žákům 2. stupně osobní konzultace v čase od 12.30 – 14.00 hod. v budově školy jednotlivými pedagogy.

Žáci, kteří budou mít zájem o tento druh vzdělávání, musí přinést  potvrzené a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, musí mít s sebou roušku.

Prosíme rovněž o vyjádření, zda dotyčný žák bude navštěvovat školu v tomto čase denně, nebo jen v některých dnech.

Prosíme o zaslání vyjádření písemně na adresu školy do 3. 6. 2020.

 

Ředitelství školy