«

»

Čvn 24

Branný závod

Poslední pondělí v červnu patřilo oblíbené akci celé školy Brannému závodu. Všichni žáci museli projít nástrahami osmi stanovišť, kde jim jednotliví vyučující zapsali body za jejich dovednosti nebo vědomosti. Po sečtení přišlo na řadu opékání špekáčků a následné vyhodnocení nejúspěšnějších žáků. Byl to vydařený den!