Školní poradenské pracoviště

Poradenské činnosti jsou určené žákům, pedagogům a rodičům. Zabezpečuje je tým pracovníků, v zastoupení speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence.

Konzultační hodiny pro rodiče :

Speciální pedagog : Středa 8.00 – 9. 30 hod., 13.00 – 13.45 hod.

Metodik prevence : Pondělí 12.10 – 13.00 hod.

Výchovný poradce : Pondělí 8.00 – 9. 30 hod., 13.00 – 14.00 hod.

V jiném čase dle domluvy.