Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 88, 746 01 Opava, IČO: 47813491 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace zpracovává pouze pro nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovaných ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

email: dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377,

datová schránka: tkyd8fz