MŠ při Dětském centru Čtyřlístek

Mateřská škola při Dětském centru Čtyřlístek

(www.dcctyrlistek.cz)

Nákladní 29, Opava

 

Mateřská škola je součástí rehabilitačního stacionáře Dětského centra Čtyřlístek v Opavě. Je určena dětem s různým tělesným, smyslovým a mentálním postižením.

MS_Koj_ustav1MS_Kojenak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu pro MŠ. K dosažení optimálních výsledků přispívají nemalou měrou i rehabilitačně léčebné metody: hipoterpie, hydroterapie, canisterapie, logopedie. Pro každé dítě je zpracován IVP (individuální vzdělávací plán).

MS_Kojenak_bazen

MS_Kojenak_skola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všestranný rozvoj každého dítěte je během roku konzultován na schůzkách se zdravotníky. Každé jednotlivé dítě je systematicky sledováno lékařem, psychologem a rehabilitačními sestrami. Kvalita pedagogického působení je rovněž umocňována spoluprací s odborníky z jiných pracovišť.