Dub letní (Quercus robur L.)

Je světlomilná a teplomilná dřevina, v ČR roste na většině území, hlavně v teplejších polohách lužních lesů a na výslunných polohách v pahorkatinných doubravách, často v čistých kulturách nebo jen vtroušeně s jinými lesními dřevinami. Duby jsou stromy 30 až 40 m vysoké, v krajině často s mohutnými exempláři, které bývaly hraničními i památnými stromy. Velké stromy dubů najdeme na hrázích rybníků, rozcestích lesních i polních cest, ale i v zámeckých parcích, arboretech i v městské zeleni, jsou známy exempláře i 300 let staré. Na stopkaté číšce vyrůstají v létě žaludy, které jsou významnou potravou pro řadu druhů lesní zvěře i ptáků. Dub letní je velmi proměnlivá dřevina v morfologických znacích, zejména ve velikosti a tvaru listů. Těžko lze najít dva stejné listy. Po opadu na podzim žaludy ihned klíčí, jejich třetina úrody stačí do zimy ještě silně zakořenit. Na jaře pak vyrůstá klíček mladé rostliny. Duby letní rostou v celé Evropě, nejseverněji v Norsku, na východě v Řecku a Turecku. Je významnou lesní dřevinou pro kvalitní tvrdé dřevo.