Jalovec čínský (Juniperus chinensis L.)

Je menší strom nebo keř, původní divoké dřeviny jsou dvoudomé, mají rozlišeny samčí i samičí jedince, kvetou na podzim, kdy se z rostlin rozprašuje pyl až do pozdního podzimu. Kulovité ojíněné plody dozrávají až druhým rokem. Keře a stromy jalovců rostou ve východní Asii, v nížinách vytvářejí i statné stromy velkého stáří, ve vyšších polohách nižší stromy a keřová společenstva. V našich parcích a zahradách se pěstují převážně v mnoha kultivarech, zahradnické katalogy uvádějí na 60 popsaných různých růstových i barevných typů. Jalovců je na 60 druhů rozšířených na severní polokouli, od hor subtropů až po pásmo subarktické.
Nejčastějšími pěstovanými keři jalovců jsou u nás kultivary Pfitzeriana s větvemi šikmo vzhůru vyrůstajícími, na koncích větví převislými, převažují zde listy šupinovité, než jehlicovité, jak je tomu u pravého jalovce. Ve výsadbě před námi je kultivar s modravým zbarvením šupinovitých listů.