Modřín opadavý (Larix decidua Mill.)

Je naší domácí lesní dřevinou, původně byl rozšířen jen v jesenickém podhůří na východ od Hrubého Jeseníku, snad také i v Nízkém Jeseníku, jen na severní Moravě. Odtud je doložen písemnými prameny již od 16. století. V Evropě roste původní modřín jen v předhoří Alp a v předhoří Karpat na Slovensku, Ukrajině a Rumunsku. Jinak jsou po celém území ČR lesnicky pěstovány produkční vyšlechtěné modříny různé provenience. Jako okrasné dřeviny se pěstují zřídka pro svou velikost, mohou v přirozených lesních porostech dosahovat výšky i 50 m. Lesnicky zvláště ceněnými stromy jsou porosty z podhůří Jeseníků, ze kterých se koncem zimy sbírají šišky pro velmi ceněné osivo jesenického modřínu. Stromy modřínů mají velmi kvalitní vyhledávané dřevo.