Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana)

Je ve stáří 20 až 30 let vysokým stromem ve své domovině v Oregonu a Kalifornii v Severní Americe, dorůstá výšky 30 až 40 m, v našich podmínkách je v posledních letech oblíbeným stromkem zahrad a pobytových zahrádek, pro svou téměř bezúklidovou pěstební údržbu. Pěstuje se v parcích a zahradách v Evropě už od roku 1854, u nás od roku 1855. V našich parcích je menším stromem, pěstuje se v různých růstových formách a barevných mutacích šupinovitých jehlic. Nejčastěji ve výsadbách okrasných dřevin v parcích převládají cypřišky Lawsonovy s různě intenzivním modravým zbarvením nejmladších větviček. Dřevo cypřisku má zajímavou vlastnost, řezivo se při vysychání nepřehýbá a ani nekroutí, i tenké lišty zůstávají rovné a tak se tenká dřívka zpracovávají na výrobu tužek.