Smrk omorika (Picea omorica)

Je u nás exotickým smrkem, který pochází z Balkánského poloostrova, zaujímá tam jen malý reliktní, původní areál v povodí řeky Driny. Roste zde pouze na severních vápencových svazích, neboť vyžaduje vlhčí klima, než je na jižních a západních lokalitách se zcela jinou vyvinutou květenou. Na původních stanovištích je vzácnou dřevinou, kterou popsal místní botanik Pančič a nomenklaturu druhu pak upřesnil český přírodovědec, lesník Emanuel Purkyně (1831 -1882), syn J. E. Purkyně. Omoriky jsou až 30 m vysoké smrky, mají velmi úzkou, štíhlou až sloupovitou korunu, s jehlicemi tupě špičatými (nejsou pichlavé), tmavě zelenými, naspodu s dvěma křídově bílými proužky. U nás (v dobách Rakouska-Uherska) zpočátku vzácně pěstován jen jako okrasný strom, od roku 1906 byl vysazen v Praze – Krči. Patří k významným dekorativním smrkům dnešních výsadeb okrasné zeleně, i když jako fosilní pratyp omoriky rostl u nás v dávné minulosti v meziledových dobách.