Lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)

Všechny lípy v areálu Psychiatrické léčebny paří dvěma druhům našich domácích lip. Je to lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop). Lípa velkolistá přišla do lidské kultury z podhůří našich hor, velký obecný užitek vytvořil z obou lip po generace význam jaký má. Jsou symbolem slovanstva, jsou naším národním stromem. Dříve poskytovaly lípy mezi chalupami ochranu před bleskem, dávaly dříví pro truhlářské práce a výrobu nádobí, včelařských potřeb, hraček, ještě v nedávné minulosti jejich dřevo dávalo práci lidem 30 řemesel. Lipový květ je významným léčivem. Listí lip bylo stelivem pro chovaná hospodářská zvířata, v nouzi i krmivem. Lípy poskytovaly i nenahraditelné lýko k výrobě provazů a stálý zdroj drobného dřeva na otop, potřebný stín lidem i zvířatům. Lípy byly i významnými orientačními body v krajině a hraničními stromy. Pro sadovnické účely se lípy roubovaly na tzv. stromy dvou dřev, kdy podnoží byla lípa srdčitá a roubem lípa velkolistá, ale i naopak. Obě lípy kvetou v rozdílnou dobu o týden až čtrnáct dní, doby kvetení se tak využívalo u roubovanců pro sjednocení, nebo prodloužení doby jejich kvetení voňavými květy. Jeden takový příklad roubované lípy je před vámi.