Buk lesní (Fagus sylvatica L.)

Je dřevinou našich podhorských a horských lesů, často v porostech vystupuje až nad 1000 m nadmořské výšky. Buky jsou mohutné stromy s šedivou kůrou až 30 m vysoké s kmeny až 1 m v průměru. Vyžadují hluboké humózní a minerálně bohaté půdy na vápenatých podložích a větší úhrn ročních dešťových srážek. Na dvouletých letorostech vyrůstají po opylení nápadné, měkce ostnité nažky (bukvice) které za zralosti pukají čtyřmi chlopněmi uvnitř s trojhrannými hnědými semeny. Ty jsou v lesním prostředí významnou potravou pro většinu lesní zvěře. Buky bývají ozdobou velkých zámeckých parků, arboret a městské zeleně, zvláště pak jejich kultivary Atrpunicea (červený buk) s listy tmavě purpurovými, a listy jiných barev a tvarů. Buk je naší nejrozšířenější lesní dřevinou, jeho dřevo je užíváno v nábytkářství, k výrobě ohýbaného nábytku a dýh, parket, hraček, pražců, dřevěného uhlí a chemických destilačních a kvasných produktů, např. hoblin k výrobě octa.