Borovice Douglas (Pseudotsuga menziesii)

Patří k severoamerickému druhu douglasky tisolisté původem z tichomořské oblasti Severní Ameriky. Svůj název dostala od dob jejího počátku pěstování v amerických lesních školkách od poloviny 19. stol., kdy zde byla největším producentem firma Douglas, která importovala značné množství mladých sazenic do Evropy. Odtud i její český název. V našich podmínkách je rovněž užívána jako lesnická dřevina pro její růžové dřevo užívané v nábytkářství. V ČR je pěstována od r. 1842, nejstarší stromy douglasek jsou v našich parcích, jako oblíbené stromy okrasné. Ve své domovině jsou to stromy obrovské, 40 až 50 m vysoké s průměry kmenů 2 až 3 m, v našich podmínkách dorůstají menších rozměrů. Zvláště ozdobnými jsou jedinci s modravým zbarvením jehlic.