ZŠ speciální

Žáci základní školy speciální jsou většinou pacienty DO PN. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „Škola pomoci“ pro ZŠ speciální, případně podle ŠVP kmenových škol. Vzdělávání probíhá malotřídním způsobem. Výuka je zajištěna souběžně dvěma pedagogickými pracovníky.