ZŠ při psychiatrické nemocnici

 Základní škola při Psychiatrické nemocnici

(www.pnopava.cz)

Olomoucká 88, Opava

 

Škola se skládá zskola-budova

 •   9 tříd základní školy pro žáky hospitalizované v PN a žáky docházející
 •   2 integrované třídy pro žáky SŠ a OU (individuální výuka)

Škola při PN je svou koncepcí atypickým zařízením, které reflektuje požadavky praxe. Je regionálního charakteru, zastoupeni jsou nejen žáci z okresu Opava, ale i z jiných oblastí severní a střední Moravy. Škola slouží především žákům hospitalizovaným na dětském oddělení PN a žákům docházejícím, jimž je poskytována ambulantní péče pedopsychiatra.

Do tříd ZŠ jsou integrováni žáci, kteří jsou vyučováni podle ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postiže podle ŠVP svých kmenových škol. Téměř ve všech třídách ZŠ probíhá výuka malotřídním způsobem. Součástí výuky jsou předměty speciálně pedagogické péče.

Příjmy a propuštění žáků prochází přes evidenci zdravotníků.


Péče

 •   výchovně vzdělávací
  •   zajišťuje škola
 •   odborná
  •   režimová opatření
  •   komunitní systém
  •   individuální, skupinová a rodinná PST
  •   rehabilitace
  •   školní příprava
  •   arteterapie, dramaterapie, ergoterapie, muzikoterapie
  •   zájmové aktivity – keramika, aerobic, léčebná TV, turistika,výtvarné činnosti, sportovní hry, sborový   zpěv, informatika, jóga

skola-tridatelocvicna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti mají v areálu nemocnice k dispozici:

 •   tělocvičnu
 •   keramickou dílnu
 •   velké a malé hřiště
 •   park