ZŠ při nemocnici

Základní škola při nemocnici

(www.nemocnice.opava.cz)

Olomoucká 86, Opava, Státní Slezská nemocnice

 

Nemocnice1

 

 

 

  •   dětské oddělení
  •   chirurgické oddělení
  •   krční oddělení
  •   infekční oddělení

 

 

 

Kormidlo

 

 

 

 

Do všech tříd jsou zařazovány hospitalizované děti s dg. nemocné a zdravotně oslabené. Rozsah a míru vzdělávací činnosti u jednotlivých dětí určuje na základě jejich zdravotního stavu, druhu onemocnění a stupně mobility ošetřující lékař. Výuka a výchova žáků v nemocnici probíhá na všech odděleních, kde jsou děti ve věku od 3 do 18 let. Je založena na aktivním zájmu dětí a jejich
dobrovolnosti. Žákům středních škol jsou poskytovány individuální konzultace.

 

 

 

 

 

Nemocnice-bazen

 

 

 

 

 

U dětí s déletrvajícím pobytem pedagog navazuje kontakt s rodiči a kmenovou školou a pracuje s dítětem tak, aby  nemělo velké mezery v učivu. Výuka je diferencována, buď probíhá přímo na lůžku nebo je organizována malotřídním způsobem v herně – třídě. Na infekčním oddělení z důvodu rizika přenosu infekce jsou děti vyučovány výhradně individuálně.  Oblíbenou formou výuky je použití počítačových výukových programů.

 

 

 

 

 

Nemocnice-pokoj

Nemocnice-herna