Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005021

Název projektu:    Projekt pomáhá žákům

financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Zahájení a ukončení projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

 

Zaměření projektu:

  • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ohrožených školním neúspěchem
  • volnočasová aktivita vedoucí k rozvoji logického a strategického myšlení žáků
  • dočasná podpora asistenta pedagoga žáků ohrožených školním neúspěchem
  • prohloubení znalostí pedagogických pracovníků a zvýšení jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů