Péče speciálně pedagogická

1.      Individuální vedení dětí a žáků s ohledem na jejich SVP

2.      Skupinové vedení dětí a žáků zaměřené na rozvoj sociálních dovedností

3.      Poskytování individuálních konzultací týkajících se edukace rodičů, pedagogických pracovníků aj. ve vztahu k výchovné problematice

4.      Sledování a vyhodnocování následné socializace dítěte

5.      Spolupráce s OSPOD, policií, školami, zdravotnickými zařízeními, pediatry a dalšími pracovišti

6.      Zpracování doporučení k dalšímu postupu práce s dětmi/žáky pro kmenové školy, event. jiné instituce