Logopedická péče

Logopedická péče je zajišťována speciálním pedagogem v časové dotaci 3 hodiny týdně.

Rozsah činnosti spočívá především v:

  •   logopedické diagnostice
  •   reedukaci prostých vad výslovnosti
  •   konzultační a poradenské činnosti

Logopedie

 

 

Náplň činnosti logopedického asistenta je zaměřena na prevenci a podporu přirozeného rozvoje dětí a na individuální nácvik prostých vad výslovnosti. Protože naše zařízení navštěvují jedinci ve věku od 3 do 18 let, setkáváme se v praxi s téměř všemi formami narušené komunikační schopnosti. Při práci jsou aplikovány všechny vhodné pedagogické, speciálně pedagogické a specificky logopedické principy vždy s přihlédnutím ke stanové diagnóze a věkové kategorii dítěte.

 

 

logopedie1

 

 

 

Samozřejmá je i spolupráce s odborníky příbuzných oborů a zařízení (foniatr, psycholog, psychiatr, spec. škola a zařízení pro sluchově postižené Ostrava, Spec. ped. centrum Srdce Opava apod.).

Všechna pracoviště jsou vybavena kvalitními pomůckami, které jsou aktuálně vhodně doplňovány dle konkrétní nabídky (Monatex – Jazyk a řeč, CD-roomy apod).