Růžička

O autorovi

Jméno: Adam Růžička
Datum registrace: 23.10.2019

Poslední příspěvky

 1. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 — 30.8.2020
 2. Ukončení školního roku — 12.6.2020
 3. Další uvolňovací opatření — 26.5.2020
 4. Oznámení o otevření školy — 11.5.2020
 5. Nová sdělení pro rodiče — 1.4.2020

Seznam autorových příspěvků

Srp 30

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 s sebou přináší některé změny a povinnosti týkající se organizace provozu školy a průběhu vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že se škola  nachází v areálu zdravotnického zařízení a dochází ke kontaktu s hospitalizovanými žáky, je naší povinností respektovat i pokyny týkající se zdravotnických zařízení .

Prosíme Vás proto o respektování a důsledné dodržování níže uvedených pravidel.

 1. Zahájení 1.9.2020 – ukončení výuky 10.00 hod., odpolední družina nebude
 2. Obědy pro žáky budou zajištěny až od 2. 9. – přihlášky zajišťuje zákonný zástupce
 3. Žáci denního stacionáře jsou povinni přinést vámi potvrzené Prohlášení o bezinfekčnosti, které vám bylo zasláno poštou nejpozději do 2. 9. 2020 !!!( Bez potvrzeného prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.)
 4. Žáci denního stacionáře musí být vybaveni 2 rouškami na den + sáčkem na roušky.
 5. Je zakázán vstup dospělých osob zvenčí do budovy školy.
 6. Pro kontakt se školou využívejte:

telefonické spojení – 553 773 652, 553 695 155, 602 199 515

e-mailové spojení – ředitelství:  vitkova@zszzop.cz

dále příslušní učitelé vždy :  příjmení učitele@zszzop.cz

 

 1. Podrobnější informace vám poskytnou příslušní třídní učitelé.

 

Děkujeme Vám za respektování pravidel a spolupráci.

 

Ředitelství školy

 

Zahájení ŠR

Čvn 12

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku 2019/2020

Všichni docházející žáci se dostaví dne 30. 6. v době od 8.00 – 10.00 hod. do školy k individuálnímu převzetí vysvědčení a vrácení zapůjčených učebnic.

Ředitelství školy

Kvě 26

Další uvolňovací opatření

Od 8. června 2020 je možné vzdělávat žáky 2. stupně ZŠ na bázi dobrovolnosti – viz pokyn MŠMT :

„- možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.“

Vzhledem k tomu, že v našem zařízení musíme oddělit hospitalizované žáky a docházející, je  možno poskytovat docházejícím žákům 2. stupně osobní konzultace v čase od 12.30 – 14.00 hod. v budově školy jednotlivými pedagogy.

Žáci, kteří budou mít zájem o tento druh vzdělávání, musí přinést  potvrzené a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, musí mít s sebou roušku.

Prosíme rovněž o vyjádření, zda dotyčný žák bude navštěvovat školu v tomto čase denně, nebo jen v některých dnech.

Prosíme o zaslání vyjádření písemně na adresu školy do 3. 6. 2020.

 

Ředitelství školy

 

Kvě 11

Oznámení o otevření školy

Dle rozhodnutí MŠMT a požadavku primariátu DO PN v Opavě byla zahájena výuka pro hospitalizované žáky v PN Opava  a docházející  žáky 1. stupně od 11. 5. 2020.

 Výuka  probíhá denně v době od 9.00 – 12.10 hod.. v oddělených prostorách školy a dětského oddělení.

(pozn. rodičům žáků byla informace zaslána adresně poštou)

Dub 01

Nová sdělení pro rodiče

Vážení rodiče,

v případě, že byste chtěli využít Vy, nebo Vaše děti telefonickou konzultaci, týkající se psychické pohody, problémů s učením nebo chováním můžete volat na číslo: 605 390 149.

Konzultace poskytuje etopedka školy každý den v pracovním týdnu v čase od 15,00 do 16,00 hodin.

Tato možnost se vztahuje na období, kdy je škola z důvodu pandemie koronaviru zavřená.

Dále naleznete veškeré potřebné informace ohledně opatření ke koronaviru na těchto stránkách (Nejčastější dotazy).

Jako inspirace pro rodiče a děti může sloužit i následující odkaz (NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 3 a Infolist).

Zajímavý projekt pro výuku cizího jazyka lze vyzkoušet na těchto internetových stránkách (Anglický jazyk, AJ – procvičování s obrázky, AJ – kartičky, AJ – slovíčka).

Nově jsou k dispozici Výukové materiály pro základní školu (roboLaada).

 

Věříme, že se Vám daří ve zdraví tento čas přečkat

zaměstnanci ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ Opava

 

Starší příspěvky «