Růžička

O autorovi

Jméno: Adam Růžička
Datum registrace: 23.10.2019

Poslední příspěvky

  1. Další uvolňovací opatření — 26.5.2020
  2. Oznámení o otevření školy — 11.5.2020
  3. Nová sdělení pro rodiče — 1.4.2020
  4. INFORMACE K VÝUCE – AKTUALIZOVÁNO — 20.3.2020
  5. PŘERUŠENÍ VYUČOVÁNÍ – OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY — 10.3.2020

Seznam autorových příspěvků

Kvě 26

Další uvolňovací opatření

Od 8. června 2020 je možné vzdělávat žáky 2. stupně ZŠ na bázi dobrovolnosti – viz pokyn MŠMT :

„- možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.“

Vzhledem k tomu, že v našem zařízení musíme oddělit hospitalizované žáky a docházející, je  možno poskytovat docházejícím žákům 2. stupně osobní konzultace v čase od 12.30 – 14.00 hod. v budově školy jednotlivými pedagogy.

Žáci, kteří budou mít zájem o tento druh vzdělávání, musí přinést  potvrzené a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, musí mít s sebou roušku.

Prosíme rovněž o vyjádření, zda dotyčný žák bude navštěvovat školu v tomto čase denně, nebo jen v některých dnech.

Prosíme o zaslání vyjádření písemně na adresu školy do 3. 6. 2020.

 

Ředitelství školy

 

Kvě 11

Oznámení o otevření školy

Dle rozhodnutí MŠMT a požadavku primariátu DO PN v Opavě byla zahájena výuka pro hospitalizované žáky v PN Opava  a docházející  žáky 1. stupně od 11. 5. 2020.

 Výuka  probíhá denně v době od 9.00 – 12.10 hod.. v oddělených prostorách školy a dětského oddělení.

(pozn. rodičům žáků byla informace zaslána adresně poštou)

Dub 01

Nová sdělení pro rodiče

Vážení rodiče,

v případě, že byste chtěli využít Vy, nebo Vaše děti telefonickou konzultaci, týkající se psychické pohody, problémů s učením nebo chováním můžete volat na číslo: 605 390 149.

Konzultace poskytuje etopedka školy každý den v pracovním týdnu v čase od 15,00 do 16,00 hodin.

Tato možnost se vztahuje na období, kdy je škola z důvodu pandemie koronaviru zavřená.

Dále naleznete veškeré potřebné informace ohledně opatření ke koronaviru na těchto stránkách (Nejčastější dotazy).

Jako inspirace pro rodiče a děti může sloužit i následující odkaz (NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 3 a Infolist).

Zajímavý projekt pro výuku cizího jazyka lze vyzkoušet na těchto internetových stránkách (Anglický jazyk, AJ – procvičování s obrázky, AJ – kartičky, AJ – slovíčka).

Nově jsou k dispozici Výukové materiály pro základní školu (roboLaada).

 

Věříme, že se Vám daří ve zdraví tento čas přečkat

zaměstnanci ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ Opava

 

Bře 20

INFORMACE K VÝUCE – AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k nastalé situaci ohledně uzavření všech škol v zemi Vám tímto předáváme informace, jak se vzdělávat doma.

Veškeré informace a zadání pro domácí výuku žáků předá třídní učitel prostřednictvím mailu. Prosíme, berte zadané práce a úkoly zodpovědně.

Dále doporučujeme vzdělávat se prostřednictvím nových pořadů České televize.

  • Vysílání České televize – UčíTelka. Každý den od 9 hodin čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Výukové bloky budou vedeny vystudovanými pedagogy.
  • Každý všední den zařadí program ČT2 pásmo vzdělávacích programů Odpoledka pro žáky druhého stupně ZŠ.
  • V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin na programu ČT1 pak dětem pomůže pořad s názvem Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. V úterý se bude procvičovat čeština, ve čtvrtek matematika.

Přikládáme rovněž dopis a přílohu pro rodiče, mohou sloužit jako inspirace.

Zároveň Vás prosíme, abyste o sebe pečovali, chránili sebe i druhé, a abyste zdárně přečkali se svými blízkými tento čas.

S pozdravem

pracovníci ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ Opava

 

Dopis rodičům

Příloha_rodiče

Bře 10

PŘERUŠENÍ VYUČOVÁNÍ – OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY

Přerušení vyučování – opatření proti šíření nákazy    10.3.2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády české republiky (ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob, zákaz začne platit v úterý od 18:00, opatření bude platit do odvolání, současně od středy zavírá základní, střední a vyšší odborné školy) .

Od středy 11.března 2020  bude uzavřena Základní škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace. Týká se to i školní družiny, školního klubu a výdejny stravy. Informace o obnovení provozu školy budou zveřejněny na informační tabuli u vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy (https://zszzop.cz/. Prosíme, sledujte proto webové stránky školy a  informace zveřejněné u vchodu do budovy školy.

Žáci po dobu neplánovaného přerušení činnosti školy dostanou od vyučujících úkoly k procvičování učiva.

PaedDr. Karla Vítková

ředitelka školy

 

Přerušení výuky

Informace k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol

Informace pro rodiče a školská zařízení

Žádost o ošetřovné

MO MZ

 

Starší příspěvky «