Školská rada

Dnem 1. září 2005 byla zřízena radou MSK  školská rada, která má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání(školský zákon).

Složení školské rady:

MUDr.Dana Skřontová – jmenována RK MSK

MUDr. Dana Trávničková – jmenována ředitelkou školy podle ustanovení § 167 odst. 5 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon)

Mgr. Eva Tošerová – zvolena pracovníky školy, předsedkyně školské rady